<- Tilbage til produktoversigt

SIKA Power 2955

Beskrivelse Data Bemærkning
Produktnavn SIKA Power 2955
Leverandør FTZ
Leverandør – varenummer 86 526971
Sikkerhedsdatablad VIS ( A )
VIS ( B )
Brug af produktet. Limning af plastdele. Anvendes i små mængder i vel ventileret område.
Værnemidler Ved risiko for hudkontakt anvendes handsker.
Ventilation