<- Tilbage til produktoversigt

SIKA Power 2950

Beskrivelse Data Bemærkning
Produktnavn SKA Power 2950
Leverandør FTZ
Leverandør – varenummer 86 527140
Sikkerhedsdatablad VIS ( A )
VIS ( B )
Brug af produktet. Limning af plastdele Anvendes i små mængder og i et vel ventileret område.
Værnemidler Ved hudkontakt anvendes handsker.
Ventilation