“Mekanikere” på værkstedsbesøg – her hos JAU2 i Maribo den 14. januar 2020.

Mekanikere på værkstedsbesøg

Ja, overskriften lyder lidt kryptisk, men den er god nok, idet der tirsdag den 14. januar 2020 var samlet 11 automekanikere hos JAU2 i Maribo ( også kaldet Jørns Auto & PAVA Center ).

I forbindelse med generalforsamlingen i DBR Lolland Falster ( altså den lokale afdeling af Dansk Bilbranche Råd ) i maj måned 2019 var ét af punkterne på dagsordenen foreningens fremtid, da der de senere år ingen væsentlig aktivitet har været. Dette forhold jo ikke manglende vilje fra den lokale bestyrelse, men snarere en ændring i tilgangen til ny viden i autobranchen.

Tidligere var det den lokale “mekanikerforening” ( det pudsige er at når der tales om en mekaniker, er alle overbevist om at denne person reparerer biler på trods af at der findes måske 20 forskellige mekanikeruddannelser som f.eks. motorcykelmekaniker og mange flere ) der indbød medlemmerne til en informationsaften i samarbejde med én eller flere leverandører, og ofte afholdt på den lokale tekniske skole.

I takt med at strukturen i autobranchen har ændret sig væsentligt ved at der er nogle få landsdækkende grossister, der er hovedleverandører til autoværkstederne, har disse store leverandører overtaget denne nødvendige informationsdel. En stor del af landets frie autoværksteder er tilmed organiseret i værkstedskæder, hvilket giver endnu en mulighed for at afholde de førnævnte informationsmøder.

På generalforsamlingen i maj 2020 fremkom Erik S. Rasmussen, direktør for Dansk Bilbranche Råd, med en opfordring til at afholde “markvandringer” som det kaldes nogle steder i landet, altså at medlemmerne besøger hinandens værksteder, og “får en god faglig snak” om de dagligdags problemer en værkstedsejer omgås med.

Jørns Auto & PAVA Center meldte sig som den første “udbyder” og modtog derfor repræsentanter for en del af områdets mindre autovirksomheder på Victor Kolbyes Vej i Maribo’s industriområde denne tirsdag i januar.

Første punkt på programmet tog Jørn sig af med en præsentation af sig selv og den spæde start på virksomheden i november 1978 i små lokaler, inden flytning til de nuværende lokaler i september 1979. “Højdepunkter” som f.eks. udvidelse af forretningsområdet med rustbeskyttelse i 1981, indførelse af “EDB” i 1982 og bygningsmæssige udvideler af flere omgange blev ligeledes præsenteret ved hjælp af gamle billeder omsat til digitalt “lysshow” ( skærmpræsentation ). Lavpunkter som “kartoffelkuren” i 1986 blev nævnt, men hurtig glemt da dette forhold sandsynligvis har været med til at grundlægge Danmarks stærke økonomi.

Reservedelskvalitet, eller mangel på samme, ønsker til data for endnu bedre fejlsøgning og naturligvis også “fejl 40” ( benævnt som : Reparationen driller ) var blandt de punkter den efterhånden “lidt ældre” automekaniker berørte, inden han sluttede af med at vise firmaets egen opbygning af webshop med integreret on-line booking system hvor alt er baseret på standardsoftware med egne tilretninger.

Efter denne præsentation lavede Jon Brylle en rundvisning i virksomheden med fokus på rustbeskyttelse, som jo er specielt interessant for de deltagere der ikke arbejder med dette felt i det daglige. Efter rundvisningen var DBR Lolland Falster vært ved et par stykker smørrebrød med tilhørende drikkevarer. Under spisningen var snakken livlig, hvor temaet naturligvis var : “Det har jeg også været ude for, men så gjorde jeg…..”. Jo når auto – fagfolk mødes, er der altid rigeligt at tale om.

Sidste indslag stod Jon Brylle for med temaet : “Hvorfor rustbeskytte” med undertitlen “Hvorfor sælge rustbeskyttelse”. Selv om skærmpræsentationen “var pakket ind” i gule farver med “PAVA – logo”, var det mest det grundlæggende omkring rustens opståen i vor kære biler, der var temaet og hvordan den kan “tæmmes”.

Det at bilerne ruster såfremt de ikke rustbeskyttes og det i en tidlig alder gør at bilerne bliver for dyre at reparere, og kunderne vælger enten at skrotte bilen, alternativt vælge en reparation af “Gør Det Selv typen”. Det var her Jon opfordrede værkstederne til at tænke i rustbeskyttelse for at bevare kundernes biler på værkstedet til service og reparation så længe som muligt.

Fra bestyrelsen kom til slut en opfordring til at fortsætte “sammenkomsten” på endnu flere værksteder for at styrke sammenholdet i det lokale netværk DBR Lolland Falster.