<- Tilbage til produktoversigt

Beskrivelse Data Bemærkning
Produktnavn X
Leverandør FTZ
Leverandør – varenummer X
Sikkerhedsdatablad VIS
Brug af produktet. Anvendes til
Værnemidler Ingen specielle krav. Ved hudkontakt anvendes 1 – gangshandsker. Ved risiko for øjenkontakt anvendes sikkerhedsbriller.
Ventilation Ingen specielle krav.

Indsæt billede her